Raymedy

Raymedy methode

Ik maak gebruik van de natuurgeneeskundige Raymedy methode (voorheen I-Health). Raymedy is een uit de ruimtevaart afkomstig meet- en behandelsysteem dat sinds 1997 verder is ontwikkeld om effectief gebruikt te worden door artsen, therapeuten en coaches om fysieke en mentale onbalans te meten en te behandelen.

De technologie is gebaseerd op de biologische processen van de celfysica en de uit de natuurkunde bekende resonantie. De Raymedy metingen bestaan uit weerstandsmetingen (impedantiemetingen) die worden uitgevoerd met een drukgevoelige meetpen op meridianen die zich op de uiteindes van de vingers en tenen bevinden, en uit de thermografische metingen. De meetresultaten geven een indicatie voor de te volgen therapie.

bioresonatie

Impedantiemetingen

Het meten van de weerstand of impedantie wordt gedaan met een elektrode op de huid en een drukgevoelige Raymedy meetpen op de twaalf meridiaan-paren. Het systeem maakt contact met de onder de huid gelegen begin- en eindpunten van meridianen. Het meten gaat snel en pijnloos en is daarom ook uitermate geschikt voor kinderen. Iedere meting wordt opgeslagen en geeft inzicht in het verloop van het herstel.

Bij mensen met chronische ziekten komen de afwijkingen ten opzichte van de normwaarden keer op keer met elkaar overeen. Wanneer er niets aan wordt gedaan, kan dit maanden voortduren, met alle begeleidende verschijnselen. Door zowel vóór als na een behandeling te meten, kan zichtbaar gemaakt worden of de therapie je lichaam meer energie geeft of juist niet. Wanneer dit laatste het geval is, kun je verder zoeken naar een behandeling die de energie wél verbetert. 

Wanneer er herhaaldelijk afwijkingen gemeten worden in de energiehuishouding bij een ogenschijnlijk gezond persoon, is dat een indicatie van een verstoorde balans in het meridiaansysteem. Dit kan op korte termijn leiden tot een afnemende vitaliteit en uiteindelijk een verhoogde kans op het ontstaan van ziekte.

Raymedy Autogene Frequentie Therapie (AFT)

Met de Autogene Frequentie Therapie (AFT) van Raymedy is het mogelijk om doorbloeding te verbeteren. Dit is gunstig is na een hersenbloeding, Claudicatio Intermittens (open been) en complicaties na letsel of operaties. Bij deze therapie wordt de eigenfrequentie gemeten en door middel van elektromagnetisch veld aangeboden aan het lichaam, zodat het lichaam mee gaat resoneren. Dit heeft een gunstig effect op de microdoorbloeding en de aan- en afvoerkanaaltjes voor elke cel. Op deze manier reduceert het de aanwezigheid van een teveel aan afvalstoffen (vrije radicalen).
(bron: Raymedy.com)

raymedy

Wil jij van je klachten afkomen?

Ben je klaar met je aanhoudende klachten? Neem contact met mij op om de opties van acupunctuur bij langs te gaan.

Wil jij van je klachten afkomen?

Ben je klaar met je aanhoudende klachten? Neem contact met mij op om de opties van acupunctuur bij langs te gaan.