Ervaring P. de Boer

Hartritmestoringen

Op 25 augustus 2008 kreeg ik na jarenlange hartritmestoringen een hartstilstand. Na 3 weken ziekenhuis en implantatie van een ICD kon wel de fibrillatie worden gestopt maar niet de oorzaak. Medicijnen die vanuit het ziekenhuis werden voorgeschreven werkten zeer averechts en de klachten kwamen heftiger terug. Lichamelijk en emotioneel werd ik hierdoor gesloopt. Mijn laatste strohalm was acupunctuur. Nadat Francis mij had onderzocht bleek het niet een hartprobleem te zijn maar een totale lichamelijke uitputting, welke niet door mijn lichaam als zodanig werd geregistreerd. Na diverse behandelingen heb ik nu nagenoeg geen last meer. Er is nog een heel lange weg te gaan maar ik krijg langzaamaan weer vertrouwen in mijn eigen lichaam en durf weer voorzichtig aan een gezonde en werkzame toekomst te denken. Ik ben Francis hiervoor heel veel dank verschuldigd. Zonder haar was mij dit allemaal niet gelukt.

Wil jij van je klachten afkomen?

Ben je klaar met je aanhoudende klachten? Neem contact met mij op om de opties van acupunctuur bij langs te gaan.

Wil jij van je klachten afkomen?

Ben je klaar met je aanhoudende klachten? Neem contact met mij op om de opties van acupunctuur bij langs te gaan.